22 stycznia 2012 r. w Muzeum Polskim w Ameryce odbyła się zbiórka funduszy na rzecz Alex Błaszczuk Trust. „Niedzieli dla Oli” towarzyszyły występy artystów, którzy chętnie włączyli się w akcję pomocy, między innymi Mira Sojka-Topór, Arek Religa, Paweł Pospieszalski, zespół dzieci z Akademii Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra prowadzonej przez Barbarę Bilsztę i Wojciecha Niewrzoła. Była także licytacja prac ofiarowanych przez artystów malarzy m.in. Lidię Wylangowską, Voytka Glinkowskiego. Licytację poprowadził dziennikarz radiowej Trójki, Janusz Rudnicki. W czasie spotkania w Muzeum Polskim został także pokazany film dokumentalny o Oli nakręcony przez młodego filmowca, Grzegorza Brechera. O stanie, w jakim jest Ola i medycznych następstwach jej tragicznego wypadku, mówił prof. Marek Rudnicki. Łukasz Fuksa, prezes PACC i jednocześnie absolwent tej samej uczelni, której Ola jest studentką, opowiedział, jakiego wyzwania podejmuje się Aleksandra i jak bardzo warto w to zainwestować. „Niedzielę dla Oli” poprowadziła aktorka, Julitta Mroczkowska.

ZDJĘCIA TUTAJ